1 Budowa szatni dla dzieci i młodzieży

Obszar realizacji: Obszar administracyjny miasta wołów

Projekt dotyczy budowy szatni dla dzieci i młodzieży. Celem projektu jest poprawa infrastruktury, polegająca na budowie trzech szatni. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Wołów, która uczestniczy w zajęciach sportowych oferowanych przez Gminę Wołów. W ramach projektu zostaną podjęte działania polegające na budowie trzech szatni z węzłem sanitarnym przy istniejącym budynku OSiR Wołów. Dzięki wykonaniu szatni dzieci i młodzież będą mogli w przyzwoitych warunkach przygotowywać się do treningów i meczów.

2 Place zabaw przy Zielonej Ścieżce Rowerowej

Obszar realizacji: Pozostały obszar administracyjny gminy wołów

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy stworzenia atrakcyjnych miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowościach: Uskorz Mały, Garwół, Uskorz Wielki, Lipnica, Piotroniowice i Łososiowice. Projekt obejmuje doposażenie placów zabaw w urządzenia fitness i nowe urządzenia zabawowe. Jest to propozycja nie tylko dla mieszkańców w/w miejscowości, ale również dla mieszkańców Wołowa: wymienione miejsca rekreacji łączy atrakcyjna pętla rowerowa - 30 km (Wołów-Uskorz Mały- Garwół - Uskorz Wielki - Lipnica - Żerków - Łososiowice - Piotroniowice - Wołów). Propozycja ma zmotywować mieszkańców Gminy Wołów do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Wybrane urządzenia sportowo-rekreacyjne mają urozmaicić infrastrukturę w istniejących i dobrze funkcjonujących miejscach rekreacji położonych blisko Wołowa, z których chętnie korzystają dzieci i młodzież z wołowskich szkół, organizując ogniska klasowe, wycieczki przyrodnicze i krajoznawcze, a także wycieczki rowerowe. To alternatywny sposób aktywnego spędzania czasu młodzieży, dzieci z rodzicami, czy osób starszych.

3 Wybieg dla psów

Obszar realizacji: Obszar administracyjny miasta wołów

Projekt dotyczy zaadoptowania działki gminnej mieszczącej się przy ogródkach działkowych w Wołowie na wybieg dla psów. Obiekt ten ma służyć pupilom jako bezpieczne i higieniczne miejsce zabaw i rekreacji, w którym mogą spełniać swoje życiowe potrzeby. Pomysł skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wołów, posiadających psy. Projekt zakłada zaadoptowanie terenu: ogrodzenie obszaru, wyposażenia w urządzenia zabawowe, wyznaczenie ścieżki i montaż małej architektury (m.in. ławki i tablice informacyjne).

4 Wirtualność zamykamy czas dla siebie mamy.

Obszar realizacji: Pozostały obszar administracyjny gminy wołów

Projekt dotyczy utworzenia siłowni zewnętrznej w Stobnie, utworzenia boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 60x40m w Tarchalicach oraz budowy konstrukcji drobno stalowej w Zagórzycach.W przypadku Stobna i Tarchalic celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnienie aktywności ruchowej jako alternatywy w życiu codziennym na spędzanie czasu wolnego, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej. Natomiast w Zagórzycach celem jest utworzenie miejsca przeznaczonego do przeprowadzania zebrań wiejskich oraz spotkań i integracji mieszkańców. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Stobna, Biskupic, Tarchalic, Wodnicy i Zagórzyc. W ramach projektu realizowanego w Stobnie będą podjęte następujące działania: zakup certyfikowanych sprzętów oraz ich montaż. W ramach projektu realizowanego w Tarchalicach oczyszczenie i wyrównanie terenu, ustawienie bramek, montaż ławek oraz koszy na śmieci. W Zagórzycach zakup i postawienie konstrukcji drobno stalowej. Efektem projektu będzie utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Stobnie i Tarchalicach. Integracja i aktywizacja mieszkańców Zagórzyc. Jak również integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć.

5 Kącik Malucha - klubokawiarnia w Wołowie

Obszar realizacji: Obszar administracyjny miasta wołów

Projekt dotyczy utworzenia w Wołowie i prowadzonego przez Gminę, Kąciku Malucha, działającego w formie klubokawiarni, będącego miejscem spotkań rodziców oraz dzieci, którego celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i opieką nad dziećmi. Miejsce pozwoli zarówno rodzicom, jak i dzieciom, miło spędzić czas oraz skorzystać z atrakcji kulturalnych i warsztatów. Opiekę nad Kącikiem Malucha sprawować będzie wykwalifikowany koordynator, który zapewni rodzicom oraz dzieciom profesjonalną pomoc oraz wsparcie. Kącik Malucha czynny będzie od poniedziałku do piątku, w czasie od września do czerwca danego roku kalendarzowego, w ustalonych godzinach. W ramach opieki prowadzone będą również bezpłatne zajęcia dla dzieci i rodziców, zgodne z ich wymaganiami oraz potrzebami. Działania w ramach projektu dotyczyć będą zaadoptowania oraz zagospodarowania pomieszczenia o powierzchni 85 mkw, aby spełniało wszelkie wymogi techniczno- budowlane, remontu pomieszczenia, dostosowując go do opieki nad dziećmi, dostosowania sanitariatu o powierzchni 15 mkw do potrzeb dzieci, a także zakupu niezbędnego wyposażenia, z którego korzystać będą dzieci oraz rodzice. Kącik Malucha będzie miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci, pozwalającym odkrywać oraz poznawać świat. Rodzicom natomiast zapewni chwilę odpoczynku i relaksu, a także, poprzez warsztaty, zagwarantuje wspaniałą zabawę ze swoją pociechą oraz pomoże w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad dziećmi. W efekcie, mając do dyspozycji miejsce bezpieczne i przyjazne, rodzice oraz dzieci otrzymają możliwość rozwoju, miłego spędzenia czasu, nawiązania nowych kontaktów oraz zaczerpnięcia inspiracji na owocne i aktywne spędzanie czasu z dzieckiem.

6 Plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie

Obszar realizacji: Obszar administracyjny miasta wołów

WYBRANY DO REALIZACJI

Rewitalizacja istniejącego placu przy Przedszkolu nr 1 w Wołowie. W ramach przebudowy przewiduje się demontaż istniejących urządzeń zabawowych z metalu, wydzielenie strefy dzieci młodszych oraz dzieci starszych, montaż nowego wyposażenia placów zabaw wraz z piaskownicą, altaną mini amfiteatrem. Obecnie urządzenia zabawowe takie jak altanka, ciuchcia zostały zdemontowane z powodu złego stanu technicznego i nie zastąpiono ich niczym innym. Teren jest bardzo mało atrakcyjny: z dwoma zjeżdżalniami, dwoma bujakami i jedną piaskownicą. Atutem przedszkola jest starodrzewie, które w upalne dni daje schronienie maluchom, a także pozwala na bliższy kontakt z przyrodą.

7 Edukacja, rekreacja, bezpieczeństwo - budowa miasteczka drogowego wraz z placem rekreacyjnym

Obszar realizacji: Pozostały obszar administracyjny gminy wołów

Projekt dotyczy budowy mobilnego miasteczka drogowego oraz zagospodarowania terenu przy przedszkolu w aktywne gry edukacyjne i przyrodnicze , stworzenie miejsca rekreacji, edukacji i integracji dla mieszkańców Gminy Wołów. Celem projektu będzie: - edukacja w zakresie przepisów kodeksu drogowego przedszkolaków oraz uczniów Zespołu Szkół Publicznych, - wykonanie "miasteczka drogowego" do zdawania egzaminów na kartę rowerową, - zagospodarowanie placu przy przedszkolu, - stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji, edukacji, integracji dla mieszkańców. - nasadzenie nowych drzew i krzewów. Projekt mimo realizacji przy przedszkolu, będzie terenem otwartym i kierowany jest zarówno do przedszkolaków, uczniów Zespołu Szkół Publicznych jak również mieszkańców Lubiąża i okolicznych wiosek. Działania podjęte w projekcie to: rozplanowanie usytuowania "miasteczka drogowego", gier aktywnych i przyrodniczych oraz elementów małej infrastruktury technicznej, wykonanie chodników (usunięcie ziemi, wykonanie podbudowy pod kostkę brukową, wykonanie krawężników i położenie kostki), zakup i montaż mobilnego miasteczka drogowego na wykonanych chodnikach/pasach, zakup i montaż elementów małej infrastruktury oraz wykonanie klombów, zakup roślin, drzewek i krzewów i ich posadzenie, zakup i montaż gier aktywnych i edukacyjnych gier przyrodniczych, wykonanie ogrodzenia placu od strony południowej wraz z podmurówką. Efektem projektu będzie stworzenie dodatkowych atrakcji i miejsca zajęć plenerowych dla dzieci z Przedszkola "Niezapominajka", zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ogrodzenie placu, posadzenie drzew i krzewów, stworzenie miejsca spotkań integrujących, edukujących i aktywnych przez dzieci i rodziców, edukacja przyrodnicza i w zakresie przepisów kodeksu drogowego..

8 ŚCIEŻKA ZDROWIA NAD JUSZKĄ

Obszar realizacji: Obszar administracyjny miasta wołów

projekt dotyczy wykonania ścieżki zdrowia z siłownią; zagospodarowanie terenu umożliwi krzewienie kultury fizycznej mieszkańców w miejscu odległym od ruchliwych dróg, dzięki czemu będzie można oderwać się od codziennych spraw, a tym samym spędzić czas w miłym i aktywnym otoczeniu; skierowany do ogółu mieszkańców, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, dla osób z dysfunkcjami ruchu jak również dla matek z dziećmi w wózkach itp.; wykonanie nowych i utwardzenie istniejących ścieżek, oświetlenie terenu, wykonanie miejsc treningowych (bezpieczna nawierzchnia), wyposażenie ich w sprzęt do ćwiczeń wraz z tablicami instruktażowymi, wyposażenie w urządzenia do utrzymania czystości (kosze na śmieci), zapewnienie miejsc odpoczynku (ławeczki); popularyzacja i zachęcanie społeczności do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, promowanie rekreacji, która skutecznie przeciwdziała postępującej stagnacji fizycznej mieszkańców oraz stanie się miejscem integracji społecznej.

9 "Zielona pracownia"

Obszar realizacji: Pozostały obszar administracyjny gminy wołów

Projekt dotyczy utworzenia zewnętrznej, szkolnej pracowni służącej realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych oraz rekreacyjnych. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca,w którym zdobywanie wiedzy ma związek z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. „Zielona pracownia” pozwoli w sposób zorganizowany i ciągły integrować nie tylko społeczność szkolną, ale i lokalną. Będzie to doskonałe miejsce do nauki dla uczniów z innych szkół. Odbywać się tu mogą uroczystości lokalne: dożynki, festyny, przeglądy zespołów ludowych (Zespół Warzęgowianie). Będzie to doskonała baza do organizowania konferencji, zajęć otwartych, warsztatów szkoleniowych m.in. dla nauczycieli. Ponadto w ramach projektu chcemy nawiązać współpracę ze szkołami z zagranicy (wymiana nasion, doświadczeń w prowadzeniu podobnych pracowni), Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, Nadleśnictwem Wołów oraz lokalnymi rolnikami i pszczelarzami. Szeroko pojęta integracja jest więc kluczowym efektem tego projektu. Efekty o walorze dydaktycznym to: wiedza o: uprawie gleby, ekologicznej ochronie roślin, zróżnicowaniu budowy roślin i zwierząt; umiejętności: posługiwania się wiedzą teoretyczną w praktycznym działaniu; planowania pracy w ogrodzie; rozpoznawania roślin i zwierząt; rozpoznawania niektórych zwierząt; dokonywania obserwacji,doświadczeń ekologicznych; postawy: aktywności i samodzielności uczniów, przyzwyczajanie do dokładnej i systematycznej pracy, współodpowiedzialności za przebieg i wynik pracy; pogłębianie zainteresowań i uzdolnień biologicznych.

10 Chodnik na Jasnej - bezpieczna droga dla pieszych

Obszar realizacji: Pozostały obszar administracyjny gminy wołów

Projekt obejmuje przede wszystkim wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie fragmentu chodnika na ulicy Jasnej. Jest to jedna z głównych ulic wiodących przez Mojęcice, na której nie ma chodnika. Na ul. Jasnej znajduje się przystanek autobusowy i wiedzie ona połowę mieszkańców Mojęcic do kościoła, sklepu, Agencji Pocztowej czy na świetlicę. Poruszający się różnorodnymi pojazdami nie zawsze dostosowują się do obowiązujących przepisów. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych ulicą Jasną. Inwestycja przyczyni się dla mieszkańców w każdej grupie wiekowej - m.in. dzieciom dowożonym do szkoły z tutejszego przystanku autobusowego. Wymiana zniszczonych barierek mostowych poprawi bezpieczeństwo i estetykę miejsca. Lustro pozwoli zarówno pieszym, jak i kierowcom na bezpieczne skontrolowanie sytuacji na drodze w trzech kierunkach: na ulicy Głównej, Słonecznej i Jasnej.

11 Aktywizacja fizyczna mieszkańców Gminy Wołów "Ruch dla każdego - od małego do dużego"

Obszar realizacji: Pozostały obszar administracyjny gminy wołów

Projekt zakłada: 1. Zamontowanie siłowni zewnętrznej (zgodnie z wizualizacją - załącznik nr 2). 2. Umieszczenie elementów sprawnościowego placu zabaw dla dzieci (huśtawka gniazdo bocianie, huśtawka wahadłowa, zestaw linowy, zestaw zabawowy). 3. Strefę relaksu i gier (2 ławki, betonowy stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy i warcaby). 4. Wykonanie ekologicznej ścieżki sensorycznej. Ścieżka sensoryczna będzie składała się z odcinków wyłożonych różnymi strukturami (np. kamienie, fakturowanie kostki, piasek, szyszki, itp.), uzupełniona o niskie krzewy z opisem posadzonej roślinności. 5. Zamocowane na stałe tablice sensoryczne. 6. Projekt uwzględnia włączenie do ćwiczeń i zabawy niepełnosprawnych poprzez wybudowanie chodnika do wjazdu wózkiem oraz zamontowanie elementów przystosowanych dla niepełnosprawnych. 7. Zasady korzystania będą ogólnodostępne i określone regulaminem korzystania z miejsca sportu, zabawy i relaksu. 8. Całość będzie dodatkowo doświetlona. 9. Obsadzenie terenu zielenią, zamontowanie koszy na śmieci i ławek. Projekt skierowany jest do wszystkich pokoleń. Zakłada spotkania w jednym miejscu dzieci, rodziców, dziadków. To miejsce spotkań całych rodzin w celu pobudzenia aktywności ruchowej na świeżym powietrzu i wspólnej integracji.

12 "PARK MIEJSKI" - II ETAP

Obszar realizacji: Obszar administracyjny miasta wołów

Projekt dotyczy adaptacji działki gminnej nr 72/9, znajdującej się pomiędzy ogrodami działkowymi a Juszką, na park miejski. Jego celem jest przygotowanie miejsca do spacerów i wypoczynku mieszkańców, a także poprawa estetyki terenu w centrum miasta.

×